Geregistreerde/ gerapporteerde verwerking van “oude” ICT apparatuur

 

Wie zijn wij en waar staan we voor

Compumeet is een jong dynamisch bedrijf, welke uw oude ICT apparatuur tracht een 2e leven te geven of deze in Nederland te laten recyclen.

 

Maatschappelijk verantwoordelijk

Compumeet werkt met medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en bieden wij de kans om een vaste baan in het bedrijfsleven terug te vinden. Door nauwe samenwerking met medewerkers en bedrijven die oog hebben voor de sociale markt werken wij zo veel mogelijk met een Maatschappelijk Verantwoordelijke Ondernemerschap. (MVO)